Nasze opakowania ulegają zmianie. Rezygnujemy z dotychczasowej kolorystyki pozostawiając jedynie dotychczasową etykietę. Celem tego działania jest ułatwienie redystrybucji simmeringów bez konieczności ich przepakowywania.

Charakterystyka NBR (nitril butadien rubber):

Kauczuk, znany również jako Buna-N, Perbunan lub NBR, to syntetyczny kauczuk kopolimer akrylonitrylu (ACN) i butadienu. Stosunek ilościowy tych związków decyduje o własnościach wulkanizatów, a szczególnie o olejoodporności lub mrozoodporności. Zawartość akrylonitrylu w kauczuku może wynosić od 18% do 50%. Im więcej nitrylu w polimerze, tym większa odporność na oleje i rozpuszczalniki alifatyczne oraz odporność na wyższe temperatury ale mniejsza elastyczność materiału.
Wulkanizaty kauczuku akrylonitrylowego charakteryzują się wysoką elastycznością, wytrzymałością na zerwanie, nieznacznym odkształceniem trwałym przy ściskaniu oraz odpornością na oleje. Większość uszczelnień stosowanych w hydraulice i pneumatyce wykonanych jest na bazie kauczuku nitrylowego. Jest on stosowany w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, nuklearnym. NBR wytrzymuje zakres temperatur od -40 ° C do +108 ° C co czyni go idealnym materiałem do zastosowań lotniczych. Nitryl butadien jest również wykorzystywany do tworzenia towarów formowanych jak: obuwie, kleje, uszczelniacze (uszczelnienia techniczne), gąbki, spienione pianki oraz maty podłogowe.
Temperaturowy zakres stosowania kauczuku akrylonitrylowego wynosi: od -30 do +100 C (woda), krótkotrwały do 120 C.
Wulkanizaty nitrylowe odporne są na: węglowodory alifatyczne, propan, butan, benzynę, ropę naftową, mineralne oleje i smary, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, silnikowe, transformatorowe, opałowe, lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych, niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA, I-HSB (emulsje olejowo-wodne i wodno-olejowe) i HSC (mieszaniny poliglikolu z wodą), rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach.

Wulkanizaty nitrylowe nie są odporne na: węglowodory aromatyczne i chlorowane (np.benzen, tri,tetra), estry, rozpuszczalniki polarne, oleje i smary silikonowe, trudno palne ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i węglowodorach chlorowanych), płyny hamulcowe na bazie glikoli (niebieskie).

Oferowane przez nas produkty NBR mają czarną barwę. Nie stosujemy barwników, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wyrobów zarówno simmeringów jak i oringów.

Konstrukcja
uszczelnienia
Simering
GRN
Odmiana uszczelnieniaKauczuk bazowy, twardośćTemperaturowy zakres pracy w powietrzu oCŚrodowiska robocze
Z wargą pyłochronnąNitrylowy, NBR 70od –30oC do +100oColeje, smary mineralne;
oleje pochodzenia roślinnego zwierzęcego;
węglowodory alifatyczne; woda do +100oC;
rozcięczone roztwory kwasów i zasad do +50oC; niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB
Konstrukcja
uszczelnienia
pierścienia
O-ring GRN
Odmiana
uszczelnienia
Kauczuk
bazowy,
twardość
Temperaturowy zakres
pracy w oC
Środowiska robocze
Przekrój kołowyNitrylowy, NBR 70od –30oC do+100oColeje, smary mineralne;
oleje pochodzenia roślinnego zwierzęcego;
węglowodory alifatyczne; woda do +100oC;
rozcięczone roztwory kwasów i zasad do +50oC; niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB

Zastosowanie:
do podłączeń ruchomych i statycznych w urządzeniach hydraulicznych, pneumatycznych i w innych połączeniach części maszyn i urządzeń.

Wyjasnienie skrótów i oznaczeń:
…RS… – odrzutnik lewoskrętny
…RD… – odrzutnik prawoskrętny
…DRW… – odrzutnik dwukierunkowy
NBR – kauczuk akrylonitrylowy-butadienowy
Zakres temp. użytkowania: -30 C do +100 C
ACM – kauczuk poliakrylowy
Zakres temp. użytkowania: -25 C do +125 C
FPM – kauczuk fluorowy
Zakres temp. użytkowania: -20 C do +200 C ( w krótkich okresach do +230 C )
VMQ – kauczuk silikonowy
Zakres temp. użytkowania: od ok. -60 C do +200 C
PTFE – teflon – poli-tetra-fluoroetylen
Zakres temp. użytkowania: -200 C do +260 C

Dopuszczalne tolerancje w zabudowie statycznej ringów wg DIN 3771

średnica przekroju
d
głębokość rowka
t+0,005
bez pierścienia oporowego
b
jeden pierścień oporowy
b1
dwa pierścienie oporowe
b2
zalecona szerokość pierścieni oporowych
Cord Diameter
d
Groove Depth
t+0,005
without back-up ring bone back-up ring
b1
two back-up rings b2recommended back-up ring width (mm)
1,5
1,78
2
1,2
1,4
1,7
1,8
2
2,4
3,3
3,5
3,9
4,8
5
5,4
1,5
1,5
1,5
2,5
2,62
3
2,1
2,2
2,5
3
3,1
3,6
4,5
4,6
5,1
6
6,1
6,6
1,5
1,5
1,5
3,5
3,53
4
3
3
3,4
4,2
4,2
4,8
5,7
5,7
6,3
7,2
7,2
7,8
1,5
1,5
1,5
5
5,33
5,7
4,3
4,5
4,8
6
6,2
6,5
7,5
8,2
8,5
9
10,2
10,5
1,5
2
2
6
6,99
7
5
6
6
7,2
8,4
8,4
9,2
10,4
10,4
11,2
12,4
12,4
2
2
2
8
10
7
8,7
9,6
12

Nasze opakowania ulegają zmianie. Rezygnujemy z dotychczasowej kolorystyki pozostawiając jedynie dotychczasową etykietę. Celem tego działania jest ułatwienie redystrybucji simmeringów bez konieczności ich przepakowywania.

Charakterystyka NBR (nitril butadien rubber):

Kauczuk, znany również jako Buna-N, Perbunan lub NBR, to syntetyczny kauczuk kopolimer akrylonitrylu (ACN) i butadienu. Stosunek ilościowy tych związków decyduje o własnościach wulkanizatów, a szczególnie o olejoodporności lub mrozoodporności. Zawartość akrylonitrylu w kauczuku może wynosić od 18% do 50%. Im więcej nitrylu w polimerze, tym większa odporność na oleje i rozpuszczalniki alifatyczne oraz odporność na wyższe temperatury ale mniejsza elastyczność materiału.
Wulkanizaty kauczuku akrylonitrylowego charakteryzują się wysoką elastycznością, wytrzymałością na zerwanie, nieznacznym odkształceniem trwałym przy ściskaniu oraz odpornością na oleje. Większość uszczelnień stosowanych w hydraulice i pneumatyce wykonanych jest na bazie kauczuku nitrylowego. Jest on stosowany w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, nuklearnym. NBR wytrzymuje zakres temperatur od -40 ° C do +108 ° C co czyni go idealnym materiałem do zastosowań lotniczych. Nitryl butadien jest również wykorzystywany do tworzenia towarów formowanych jak: obuwie, kleje, uszczelniacze, gąbki, spienione pianki oraz maty podłogowe.
Temperaturowy zakres stosowania kauczuku akrylonitrylowego wynosi: od -30 do +100 C (woda), krótkotrwały do 120 C.
Wulkanizaty nitrylowe odporne są na: węglowodory alifatyczne, propan, butan, benzynę, ropę naftową, mineralne oleje i smary, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, silnikowe, transformatorowe, opałowe, lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych, niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA, I-HSB (emulsje olejowo-wodne i wodno-olejowe) i HSC (mieszaniny poliglikolu z wodą), rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach.

Wulkanizaty nitrylowe nie są odporne na: węglowodory aromatyczne i chlorowane (np.benzen, tri,tetra), estry, rozpuszczalniki polarne, oleje i smary silikonowe, trudno palne ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i węglowodorach chlorowanych), płyny hamulcowe na bazie glikoli (niebieskie).

Oferowane przez nas produkty NBR mają czarną barwę. Nie stosujemy barwników, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wyrobów zarówno simmeringów jak i oringów.